Bir Fikrim Var - Proje Yapmak İstiyorum

 Nasıl Kaynak Bulabilirim? 

Ar-Ge; Araştırma Geliştirme destekleri ile sektöre ve sektör büyüklüğüne bakılmaksızın firma/işletme düzeyinde ülkeye katma değer yaratan tüm sanayi ve üretim kuruluşlarının AR-GE Projelerini desteklemektedir.

Ar-Ge yardımlarında sanayi kuruluşları ve Kobilerin üretim altyapısının geliştirilmesi, teknolojinin maksimum düzeyde kullanılabilmesi, verimli veya farklı üretim yapabilmeleri ve buna bağlı olarak rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Budoğrultuda yenilikçi uygulamalar ve ar-ge çalışmalarınız doğrultusunda faydalanabileceğiniz kurum / kuruluşlar ve ilgili destek programlarından bazıları şunlardır:

  • TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri
  • TTGV Ar-Ge Proje Destekleri
  • KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalar Programı
  • Sanayi Bakanlığı SANTEZ Programı
  • Kalkınma Ajansları Yenilikçi Uygulamalar Destek Programları